Mappinion brengt het in kaart

Wat vindt men van de bereikbaarheid van een locatie? Waar is het wel en niet veilig om te fietsen? Hoe reizen medewerkers van huis naar het werk? Met de enquêtetool Mappinion brengt u het letterlijk in kaart. U kunt alle reguliere vraagtypen gebruiken die u kent uit andere enquêtesoftware. Door de unieke geografische laag kunt u ervoor kiezen om respondenten ook te vragen locatie gebaseerd meldingen, knelpunten en routes aan te geven. Mappinion is inventariserend, en helpt om prioriteiten te bepalen en draagt bij aan draagvlak onder belanghebbenden.

Probeer het zelf!

Hiervoor gebruikt u Mappinion

Mappinion is het ideale gereedschap als u mensen wil vragen (een) specifieke locatie(s) aan te wijzen. Bijvoorbeeld:

  • Subjectieve verkeersveiligheid algemeen (hoe beleven de burgers het)
  • Subjectieve verkeersveiligheid op deelonderwerp: op modaliteit (fiets, voetgangers, etc.)
  • Fietsparkeren (waar zet je je fiets neer)
  • Belevingsonderzoek
  • Obstakels in de openbare ruimte
  • Inventarisatie doorstromingsknelpunten
  • Inventarisatie verkeeronveilige situaties op schoolroutes

U kunt Mappinion ook gebruiken voor enquêtes zonder geografische vragen. De kaartlaag is alleen in beeld wanneer geografische vragen beantwoord worden.

De voordelen van Mappinion

Stel locatiegebonden vragen

Krijg inzicht met kaarten en grafieken

Werkt op alle moderne devices en webbrowsers

15+ vraagtypen

Breng routes in beeld

Data staat op een server in Nederland

Exportmogelijkheden