In opdracht van Tour de Force (een landelijke samenwerking van overheden, organisaties en bedrijven rond de fiets) voert DTV Consultants op dit moment een onderzoek uit naar de ervaringen van fietsers (alle type fietsers inclusief speedpedelecs) met andere gebruikers op de fiets/bromfietspaden. Ervaart u bijvoorbeeld wel eens hinder van andere gebruikers of heeft u wel eens een botsing gehad? Met deze enquête willen we hier graag meer inzicht in krijgen. Heeft u een paar minuten de tijd om de enquête in te vullen? Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Alvast bedankt voor uw deelname!


Er is geen selectie gemaakt

Op welk type fiets rijdt u voornamelijk?

*

Vul de rest van deze vragenlijst in voor de ritten die u maakt op deze fiets

Er is geen selectie gemaakt

In welke gemeente fietst u het meest?

*

Vul de volgende vragen in voor de door u ingevulde gemeente

Er is geen selectie gemaakt

Komt u wel eens een speedpedelec op het fietspad tegen?

*

Een speedpedelec is een snelle elektrische fiets, welke te herkennen is aan onder andere een gele kentekenplaat (zie afbeelding). Met deze fiets kan men met trapondersteuning 45 km/u halen (bij een gewone elektrische fiets tot 25 km/u)

Er is geen selectie gemaakt

Ervaart u wel eens hinder van andere gebruikers op het fietspad? 

*
Selecteer minimaal 1 optie

Van welke andere gebruiker(s) ervaart u wel eens hinder?

*

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Er is geen selectie gemaakt

Bent u in de afgelopen 3 jaar wel eens gevallen of gebotst met de fiets? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Hoe vaak bent u in de afgelopen 3 jaar ongeveer gevallen of gebotst met de fiets?

*

Ga voor de volgende vragen uit van uw laatste valpartij/botsing.

Er is geen selectie gemaakt

Waar vond uw valpartij/botsing plaats? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Vond uw valpartij/botsing plaats op/bij een kruispunt? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Was er bij uw valpartij/botsing een andere weggebruiker betrokken? 

*
Selecteer minimaal 1 optie

Welke weggebruiker(s) waren bij uw valpartij/botsing betrokken?

*

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Selecteer minimaal 1 optie

Wat waren de omstandigheden tijdens uw valpartij/botsing?

*

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Er is geen selectie gemaakt

Voor welke situatie heeft u bovenstaande vragen ingevuld?

*
Er is geen selectie gemaakt

Rijdt u wel eens met de speedpedelec op het fietspad (waar je normaal gesproken met de speedpedelec niet mag rijden) ?

*
Er is geen selectie gemaakt

Bent u in de afgelopen 3 jaar wel eens gevallen of gebotst met de speedpedelec? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Hoe vaak bent u in de afgelopen 3 jaar ongeveer gevallen of gebotst met de speedpedelec?

*

Ga voor de volgende vragen uit van uw laatste valpartij/botsing.

Er is geen selectie gemaakt

Waar vond uw valpartij/botsing plaats? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Vond uw valpartij/botsing plaats op een kruispunt? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Was er bij uw valpartij/botsing een andere weggebruiker betrokken? 

*
Selecteer minimaal 1 optie

Welke weggebruiker(s) waren bij uw valpartij/botsing betrokken?

*

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Selecteer minimaal 1 optie

Wat waren de omstandigheden tijdens uw valpartij/botsing?

*

Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Er is geen selectie gemaakt

Voor welke situatie heeft u bovenstaande vragen ingevuld? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Fietst u met de speedpedelec wel eens in de gemeente Amersfoort?

*

De volgende vragen gaan over uw speedpedelec.

In de gemeente Amersfoort kunnen speedpedelecberijders momenteel een ontheffing aanvragen om gebruik te maken van het fietspad. Om te kunnen bepalen of dit in de toekomst zo moet blijven, heeft de gemeente nog een aantal vragen.


Er is geen selectie gemaakt

Wat is het wattage van de motor van uw speedpedelec?

*
Er is geen selectie gemaakt

Hoe ver rijdt u gemiddeld op één volledig geladen accu?

*
Er is geen selectie gemaakt

Hoe gemakkelijk bereikt u een snelheid van 45 km/uur?

*

De volgende vragen gaan over het gebruik van uw speedpedelec.

Selecteer minimaal 1 optie

Met welk vervoermiddel maakte u vroeger voornamelijk de ritten die u nu met uw speedpedelec maakt? 

*

meerdere antwoorden zijn mogelijk

Er is niets ingevuld

Hoe veel dagen per week maakt u gemiddeld gebruik van uw speedpedelec? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Heeft u een ontheffing aangevraagd om met de speedpedelec op het fietspad te mogen rijden binnen de gemeente Amersfoort? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Wat is de reden dat u (nog) geen ontheffing heeft aangevraagd om met de speedpedelec op het fietspad te mogen rijden? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Rijdt u nu u een ontheffing heeft vaker op het fietspad dan voor de ontheffing?

*
Er is geen selectie gemaakt

Op plekken waar zowel een fietspad als een rijbaan aanwezig zijn, op welke plek reed u doorgaans voordat u een ontheffing had? 

*
Er is geen selectie gemaakt

Op plekken waar zowel een fietspad als een rijbaan aanwezig zijn, op welke plek rijdt u dan doorgaans sinds u een ontheffing heeft? 

*
Bij elke vraag moet een keuze gemaakt worden
*
12345678910
Hoe beoordeelt u de veiligheid met de speedpedelec op de rijbaan binnen de gemeente Amersfoort?
Hoe beoordeelt u de veiligheid met de speedpedelec op het fietspad binnen de gemeente Amersfoort?
Selecteer minimaal 1 optie

Voor welke verplaatsingen gebruikt u de speedpedelec? 

*

meerdere antwoorden zijn mogelijk

Er is geen selectie gemaakt
Wat is doorgaans uw snelheid op de rijbaan? *
Er is geen selectie gemaakt
Wat is doorgaans uw snelheid op een rustig fietspad (weinig of beperkt aantal andere (snor)fietsers)? *
Er is geen selectie gemaakt
Wat is doorgaans uw snelheid op een druk fietspad (veel andere (snor)fietsers)? *
Er is geen selectie gemaakt

Hoe vaak komt het voor dat u volledig zelf moet trappen omdat de trapondersteuning het niet doet, bijvoorbeeld door een lege accu?

*
Er is geen selectie gemaakt

Fietst u op uw speedpedelec weleens samen met andere mensen (duo rit of in een groepje)?

*
Bij elke vraag moet een keuze gemaakt worden
*
NooitSomsRegelmatigVaakAltijd
Hoe vaak fietst u op uw speedpedelec samen met andere speedpedelec gebruikers?
Fietst u op uw speedpedelec weleens samen om uw kind(eren) naar school of een andere bestemming te brengen? (mijn kind fietst dan naast me)
Fietst u op uw speedpedelec weleens samen met andere volwassen fietsers die op een elektrische fiets of normale fiets rijden?
Er is geen selectie gemaakt

Fietst u weleens op uw speedpedelec in het gezelschap van personen die nog niet genoemd zijn?

*
Bij elke vraag moet een keuze gemaakt worden

Welke van de onderstaande omstandigheden zorgen ervoor dat u liever op het fietspad dan op de rijbaan rijdt? 

*
JaSomsNee
Druk autoverkeer
Fietsen in het gezelschap van andere fietsers
Haast om op uw bestemming te komen
Verkeersveiligheid op een weg
Kwaliteit wegdek
Verkeerslichten en/of wachtrijen bij verkeerslichten
Er is geen selectie gemaakt

Zijn er naast bovengenoemde omstandigheden, nog andere omstandigheden die ervoor zorgen dat u liever op het fietspad dan de rijbaan rijdt?

*
Voeg minimaal 1 prikker toe

Van welke fietspaden binnen de gemeente Amersfoort maakt u het meest gebruik? 

*

U kunt maximaal 5 fietspaden aangeven door per locatie een prikker te plaatsen.

Bij elke vraag moet een keuze gemaakt worden

Welke van de onderstaande omstandigheden zorgen ervoor dat u liever op de rijbaan dan op het fietspad rijdt? 

*
JaSomsNee
Het is te druk op het fietspad
Het fietspad is te smal
U fietst alleen
Haast om op uw bestemming te komen
Verkeersveiligheid op een fietspad
Kwaliteit van het fietspad
Er is geen selectie gemaakt

Zijn er naast bovengenoemde omstandigheden, nog andere omstandigheden die ervoor zorgen dat u liever op de rijbaan dan het fietspad rijdt?

*

Tot slot nog enkele vragen over uzelf.

Er is geen selectie gemaakt

Wat is uw leeftijd?

*
Er is geen selectie gemaakt

Wat is uw geslacht?

*
Er is geen selectie gemaakt

Mogen wij u in de toekomst nogmaals met een korte vragenlijst benaderen over de overig botsingen/valpartijen die u met de fiets heeft gehad? 

*
Er is niets ingevuld

Heeft u nog vragen of opmerkingen in relatie tot deze enquête?

Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!